iDeal Bancontact Pay in shop


Privacy statement

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website en/of de winkel van Computershop Arnhem en/of Edwin’s Computerservice, daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (u) en Computershop Arnhem (wij). Dit privacy statement heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Computershop Arnhem persoonsgegevens worden verwerkt. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. NAW gegevens: Naam Adres Woonplaats gegevens. Hieronder vallen ook bijbehorende telefoonnummers, e-mail-adressen, etc.
 2. De Website: www.computershoparnhem.nl en/of www.edwins-computerservice.nl
 3. Computershop Arnhem en/of Edwin’s Computerservice: een eenmanszaak van de heer Edwin Weststrate en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54303249 is, gevestigd te (6826 LA) Arnhem aan de Gamerslagplein 2.
 4. De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn alleen functionele en/of analytische cookies. Met de cookies bewaren we geen privacy gevoelige gegevens.
 5. Op de Website staat de meest recente versie van het privacy statement.
 6. Als u belt, mailt of Appt dan zullen bepaalde gegevens bij ons bekend raken. Wij zullen hier altijd zo voorzichtig mogelijk mee om springen en onnodige gegevens wissen.
 7. Als u ons belt of wij bellen u dan wordt een opname van dit gesprek bewaard op één van onze computers. Dit systeem wordt vooral gebruikt om misverstanden omtrent mondelinge afspraken te voorkomen. Bij deze zo genoemde voice-logs wordt ook het inkomende en uitgaande telefoonnummer bewaard. Alleen het personeel van Computershop Arnhem en de eventuele bezitter van het telefoonnummer mogen naar de gesprekken luisteren. Na twee jaar worden deze logs gewist.
 8. Computershop Arnhem gebruikt de desktop App van Whats’App om aan klanten door te geven dat hun reparatie klaar is of wat de kosten daarvan zijn. Deze App is alleen binnen het winkelkpand in gebruik. Deze berichten worden standaard twee jaar bewaard om misverstanden rondom gemaakte afspraken te voorkomen. De klant kan een verzoek indienen tot verwijderingen van zijn What’s App berichten.
 9. Mails van klanten, debiteuren en crediteuren komen binnen in de inbox van Outlook. Mail die niet nu of later relevant kan zijn wordt bewaard. Niet ter zake doende of niet voor ons bestemde mail wordt direct definitief gewist. Een klant die de mail die hij verstuurd heeft (naar ons) gewist wil hebben kan daar een verzoek toe indienen. Andere mail wordt gedurende zeven jaar bewaard.
 10. Klanten, bezoekers en personeel kunnen gebruik maken van het WiFi-netwerk van Computershop Arnhem. Wij bewaren geen gegevens van en doen niet aan zo genoemde WiFitracking.
 11. Het camerasysteem van Computershop Arnhem bewaart beelden van in het winkelpand en een klein stukje van de gevel. Deze beelden worden ca. 14 dagen bewaard en daarna overschreven met nieuwere bestanden. Alleen in het geval van bijzondere gebeurtenissen (zoals diefstal of geweld) worden beelden langer bewaard en eventueel met justitie en de beveiliging van het winkelcentrum gedeeld. Klanten of bezoekers krijgen nooit beelden van andere klanten of bezoekers te zien.
 12. Computershop Arnhem beschikt graag over de NAW-gegevens van haar klanten om in het geval van vragen of problemen snel de juiste gegevens paraat te hebben. Deze gegevens zijn altijd alleen voor ons gebruik, we delen ze nooit met andere partijen.
 13. Als u aankopen doet in onze winkel dan worden deze transactie-details zeven jaar bewaard omdat de belastingdienst dit ons verplicht. Deze transacties kunnen op verzoek van de klant ook anoniem zijn. NAW-gegevens die wij ter beschikking hebben worden nooit aan derden verstrekt. Op verzoek van de klant kunnen NAW-gegevens in latere instantie ook anoniem gemaakt worden.
 14. Omdat bestellingen via de website op een bepaald adres bezorgd moeten worden bewaren we van alle online bestellingen wel de adresgegevens. Eventuele cookies worden op onze website alleen voor interne verwerking (van de website) gebruikt, niet voor bijv. marketingdoeleinden. Klanten kunnen na afloop van de transactie en na bezorging van de producten anoniem gemaakt worden.
 15. Voor het uitvoeren van online betalingen werken wij samen met TargetPay. Targetpay verwerkt en bewaart de betalingsgegevens zoals uw creditcard- en bankgegevens. Targetpay voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen die de creditcardmaatschappijen en banken daaraan stellen, meer informatie op www.targetpay.com/info/secure.
 16. Als een klant deelneemt aan het punten-spaar-programma dan hebben we behalve de standaard NAW-gegevens ook een e-mailadres nodig. Dit adres wordt niet met derden gedeeld.
 17. Als Computershop Arnhem een actie of prijsvraag organiseert kan het zijn dat we hier tijdelijk NAW gegevens voor verzamelen. Deze extra bewaarde gegevens worden na de actie vernietigd.
 18. Om handel in gestolen producten te verminderen is het ons door de overheid verplicht gesteld bij de aankoop van gebruikte producten van klanten gegevens te registreren. Alle NAW gegevens inclusief nummer rijbewijs of paspoort moet door ons worden ingevoerd in het zo genoemde opkoopregister. In dit register kunnen we alleen artikelen registreren of op ‘verkoop’ zetten. We kunnen geen mensen, ID’s of andere gegevens opzoeken. Alleen de politie kan andere gegevens uit het systeem halen. Computershop Arnhem heeft geen enkele invloed op dat systeem.
 19. Het kan zijn dat u voor reparatie een computer bij ons inlevert. Of dat u een nieuwe computer koopt en uw oude bij ons achterlaat. Wij zullen altijd zeer voorzichtig met uw gegevens en privacy omspringen.
 20. Computershop Arnhem vraagt bij elke reparatie wel om het wachtwoord van de computer. Dit is om alle basisfuncties van de computer en Windows te kunnen controleren. Wij zullen niet de inhoud van documenten van de klanten bekijken tenzij hier door de klant om verzocht wordt.
 21. Indien een computer van een klant dusdanig verstoord is dat een volledige herinstallatie noodzakelijk is maken wij vaak een backup van de gegevens om deze later in de nieuwe Windows installatie te kunnen terugzetten. Deze gegevens worden op een externe schijf van ons zelf bewaard voor een periode van 30 dagen. De gegevens worden niet direct gewist omdat soms per abuis niet de volledige gegevens zijn terug gezet bij de klant. Indien deze dit op tijd bemerkt kunnen wij dit alsnog doen.
 22. CD’s of DVD’s die een klant per ongeluk achterlaat worden in onze papiervernietiger vernietigd. Als een computer wordt achter gelaten dan wordt de harddisk apart bewaard voor een periode van 3 maanden (ook om spijt bij de klant te voorkomen). Na die periode wordt de hele harddisk met enen en nullen overschreven.
 23. Een klant die een reparatie inlevert ontvang als bewijs een reparatie bon. Wij bewaren de bon met onze werk-aantekeningen en de handtekening van de klant. Na afloop wordt het ondertekende exemplaar 5 jaar bewaard om eventuele betwisting van de werkopdracht te voorkomen.
 24. Op het moment dat een bezoeker van de Website en/of koper wordt verdacht van schending van enige wet- of regelgeving, kunnen de persoonsgegevens op verzoek van de autoriteiten ter beschikking worden gesteld. Een en ander zal slechts gebeuren na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten.
 25. Personeel van Computershop Arnhem heeft een geheimhoudingsplicht (contractueel opgenomen) die ook de privacy van de klant moet waarborgen in het geval we onbewust toch privacygevoelige zaken tegenkomen.
 26. Aan het beeldmateriaal dat op de website wordt getoond, kunnen geen rechten worden ontleend.
 27. Krachtens artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen het recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Indien u dit wilt, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
 28. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. In het geval er een juridisch geschil ontstaat, dan dient deze bij uitsluiting aan de rechtbank te Arnhem te worden voorgelegd.
De huidige privacy statement in PDF-formaat